Minulá volební období

Zápis z 31. jednání PAS FF UK ze dne 2.10. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: V. Cvrček, M. Téra, J. Wiendl
Omluveni: G. Cadorini, J. Pelikán1. PAS přijalo zprávu Studijní komise ohledně předložených akreditací (pedagogika – Bc, dějiny umění – Bc, navazující, Hudební věda – Bc., Mgr. dvouoborové, psychologie v kombinaci – Mgr. dvouoborové). SK nemá výhrad k výše psaným návrhům na akreditaci.2. PAS vzalo na vědomí výhrady J. Šlérky vůči řešení internetových stránek fakulty a postoupilo je LVT.3. PAS se usneslo, že materiály akreditací nebudou – vzhledem k možnému rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů – zveřejňovány na internetových stránkách, a pověřilo V. Cvrčka, aby toto opatření zajistil.4. PAS pověřilo M. Téru, aby projednal s vedením historických ústavů zamýšlenou změnu studijního plánu.5. Vzhledem k zaniknutí členství v senátu J. Cieslara (ukončení studia), D. Hrodka (přerušení studia) a V. Mistrové (ukončení pracovního poměru) osloví PAS patřičné náhradníky (M. Putna, K. Kudynová, D. Čáp, popř. P. Mundev) a bude je informovat o jejich nastoupení do senátorské funkce.6. PAS se usneslo, že zápis z 19. jednání AS FF UK bude projednáván až na listopadovém zasedání.7. PAS schválilo body v programu následujícího zasedání AS FF UK:
– schválení program. zasedání
– schválení zápisu z 18. zasedání
– schválení předložených návrhů na akreditace
– schválení předložených návrhů na akreditace k habilitacím a jmenování profesorem
– doplnění studijního plánu INSK
– schválení návrhu děkana na předsedkyni Disciplinární komise
– zvolení zástupce AS do Hospodářské komise
– podnět J. Šlérky
– různéZapsal: M. Téra
Kontroloval: J. Wiendl