Minulá volební období

Zápis z 29. schůze konané dne 11. 9. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

1. PAS se shodlo na harmonogramů dalších jednání. Bude zvažována možnost scházet se již od 13 hodin. Příští jednání se bude konat 18.9. v 14:15.2. Do programu na další plénum 25.9. 2003 budou zařazeny: návrh ing. Marcolly o pronájmu, podání dr. Bílka o poplatcích, podnět dr. Olivové o výběrovém řízení, podněty J. Šlérky, M. Voříška a návrh Dlouhodobého záměru, který bude předložen k diskusi.3. PAS předloží legislativní komisi podnět, ve kterém požádá o jasnou definici pro pojem „člen akademické obce“, aby se tak vyjasnilo, vzhledem k nadcházejícím volbám, kdo smí volit a kdo smí být zvolen do akademických orgánů. PAS předpokládá vyřízení tohoto podnětu do 9.10. 2003.4. Vzhledem k k podnětu dr. Olivové bude na příští PAS pozván doc. Petříček, který byl členem výběrové komise delegovaným AS. PAS konstatovalo, že se jedná již o druhou podobnou stížnost z Ústavu Dálného východu během necelého roku.Zapsal: M. Téra Kontroloval: J. Pelikán