Minulá volební období

Zápis z 28. schůze konané dne 16. 6. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

1. Z důvodu vytíženosti členů předsednictva se PAS rozhodlo sejít se již v pondělí 16.6.2003.2. PAS vzalo na vědomí podnět dr. Bílka ohledně poplatků za studium v cizím jazyce. Podnět přišel po závazné lhůtě, a proto bude tento podnět projednán na zářijovém plénu, společně se všemi body, které nebyly projednány na červnovém zasedání AS FF UK.3. PAS vzalo na vědomí dopis Václava Hampla, předsedy AS UK, který se týká protestní akce vysokých škol.4. Během prázdnin budou členové PAS ve vzájemném kontaktu.Zapsal : Michal Téra
Kontroloval : Jan Pelikán