Minulá volební období

Zápis z 24. jednání PAS na Zelený čtvrtek 17.4. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

1. PAS pověřuje V. Cvrčka, aby se zúčastnil Semináře o hodnocení studia studenty dne 25.4.2003.2. Schůze Ústavu slavistických a východoevropských studií se z pověření PAS zúčastní J. Pelikán a M. Téra. Schůze se koná 24.4. 2003 v místnosti 131 ve 12:30 a bude se týkat kritické situace na ústavu.3. J. Pelikán informoval PAS o minulém kolegiu.4. Mimořádné zasedání AS FF UK se bude konat 5.5. 2003 v 16 hodin v místnosti 104. PAS důrazně vyzývá všechny senátory k účasti, neboť se bude projednávat Zpráva o hospodaření fakulty.5. PAS pověřuje V. Cvrčka vyřízením záležitosti CD nosičů s materiály senátu na LVT.6. Další jednání PAS se uskuteční 29.4. 2003 v 15:30.Zapsal : M. TéraKontroloval : J. Pelikán