Minulá volební období

Zápis z 21. schůze konané dne 6. 3. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni : G. Cadorini, V. Cvrček, J Pelikán, M. Téra
Omluven : J. Wiendl1) Předseda přivítal V. Cvrčka v nové funkci2) Předseda informoval o průběhu inaugurace rektora UK3) PAS se dohodlo na programu nadcházejícího zasedání AS FF UK : schválení programu-schválení zápisu- odvolání staré a zvolení nové vědecké rady – schválení dodatečných příj. zkoušek na klas. arch.-stanovení poplatků za studium pro rok 2003/2004-podnět T. Bursíka-Výroční zpráva o činnosti AS FF UK-Volba zástupce AS do komise pro evaluace-podnět prof. Uličného-podnět signatářů olomoucké výzvy-různé4) PAS se dohodlo o způsobech hlasování na nadcházejícím zasedání AS FF UK5) Předseda informoval o zasedání kolegia kolegiu a seznámil členy s požadavky SR ohledně financování plesu. PAS po obsáhlé diskusi konstatovalo, že požadavky SR se mu zdají nadsazené a nad možnosti fakulty. PAS pověřuje předsedu a místopředsedu, aby tlumočili vedení fakulty výzvu, aby si vyžádalo od SR podrobnou zprávu o konečném vyúčtování plesu a aby pro příště s organizátory plesu docílilo snížení nákladů.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: J. Pelikán