Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Výňatky ze zápisů

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Výňatek ze zápisu z 2. zasedání předsednictva AS FF UK dne 28. 3. 2002, bod 12e)

„PAS diskutovalo o způsobu předložení děkanova návrhu zásad nové personální politiky. Sjednotilo se na stanovisku, které nedoporučuje schválení tohoto návrhu ani v modifikované podobě.“

Výňatek ze zápisu ze 7. zasedání předsednictva AS FF UK dne 30.května 2002:¨

„PAS nedoporučuje projednávání Zásad personální politiky FF UK v předložené podobě a navrhuje AS FF UK, aby schválil usnesení, které by doporučilo děkanovi FF UK předložit materiál tohoto druhu jako návrh změny vnitřních předpisů FF UK.“