Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo Akademického senátu

Filozofické fakulty UK

VPraze dne 30. dubna 2002

Vážení kolegové,

dle naší dohody zasílám k urgentnímu projednání návrh úprav Studijního a zkušebního řádu FF UK. Úprava se týká učitelství a vnitrofakultního přijímacího řízení. Návrh projednaly a schválily komise studijní (22.4.) a legislativní (29.4.).

Se srdečným pozdravem

Petr Kolář

děkan

Příloha !