Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Dopis doktorandů děkanovi

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VPraze dne 18. března 2002

Vážený pane děkane,

obracíme se na Vás ve věci dokumentu snázvem “Stanovisko studentů cKOM”. Rádi bychom se ktéto věci stručně vyjádřili.

Chápeme, že někteří studenti mohou mít výhrady ksituaci na katedře komparatistiky, kotázkám, jež se vztahují kestudijnímu plánu a k organizaci studia.

Zásadně ale nesouhlasíme se způsobem, jakým se studenti, kteří Vám zaslali minulý týden své “Stanovisko”, snaží tuto situaci řešit, a to vnásledujících bodech:

  • Dokument je zaslán jménem všech studentů Centra komparatistiky, což neodpovídá skutečnosti.
  • Jelikož se jedná o text anonymní, není možné se na jeho autory konkrétně obrátit.
  • Domníváme se, že je namířen osobně proti osobě vedoucího katedry Doc. Martina Putny.
  • Zároveň nesouhlasíme sformou, kterou je celý spor již řadu měsíců veden. Ze strany studentů je veden negativním, destruktivním způsobem, který nevede kvěcnému řešení a krozvoji studijního programu katedry.

Navrhujeme, aby se situace řešila standardním, nestranným postupem, kdy obě strany budou mít příležitost konkrétně a pozitivně formulovat svá očekávání a vize. Je však nesporné, že je třeba, aby “studenti” vyšli zanonymity a našla se forma, která domluvu umožní. Na tom jsme připraveni spolupracovat.

Jsme přesvědčeni o tom, že Centrum komparatistiky vytváří cenné prostředí pro studium srovnávací literatury, rozvoj myšlení o literatuře vkontextu ostatních oborů a prostor pro mezioborová studia. Bylo by velkou chybou, kdyby marginální problémy způsobily, aby další rozvoj tohoto prostředí byl přerušen.

Súctou

Mgr. Vítězslav Praks

Mgr. Jakub Hlaváček

Mgr. Petra Svobodová

Mgr. Marta Linková

Příloha: “Dopis doktorandů, podpisová listina”