Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – V. Praks, osobní stanovisko a stanovisko několika dalších doktorských studentů komparatistiky k stavu katedry

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Dne 2. dubna 2002

Předmět: V. Praks, osobní stanovisko a stanovisko několika dalších

doktorských studentů komparatistiky k stavu katedry

Vážení senátoři a senátorky Akademického senátu FF,

zasílám Vám dva dokumenty, které se vyjadřují k diskusi o stavu a dění na

katedře komparatistiky FFUK. První dokument jsem napsal já sám (jako osobní

výpověď), druhý jsem napsal společně s (níže jmenovanými) studenty

doktorandského studia CKOM.

Vím, že pan děkan již v této věci rozhodl a plně jeho rozhodnutí respektuji.

Přiložené dokumenty proto prosím chápejte jako výsledek úsilí o zamezení

různých fám, které již kolem Centra komparatistiky začaly kolovat, nikoliv

jako dokument určený k eskalaci sporu.

Tyto dokumenty Vám zasílám, neboť vím, že členové AS FF jsou vedeni snahou o

samostatné, nezávislé a nestranné stanovisko k celému problému.

A jelikož v době, kdy bylo dění na katedře komparatistiky předmětem jednání

AS FF, nebyl náš dokument Senátu k dispozici, zasílám Vám jej alespoň nyní,

zpětně.

Vážení senátoři a senátorky AS FF, děkuji Vám za Váš čas, který této věci

věnujete.

S úctou,

Mgr. Vítězslav Praks

Příloha č. 1

Příloha č. 2