Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh Z. Macháta

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo AS FF UK
Senát FF UKNa základě části II, článku 4, bodu g Statutu FF UK se na AS FF UK obracím s návrhem:Navrhuji změnit způsob zapisování výsledků hlasování o usnesení AS FF UK z anonymního na jmenný.Zdůvodnění návrhu:V článku IV, odstavce 2, bodu d, se říká: /členové akademické obce mají právo/ „seznamovat se se zápisy z
jednání samosprávných akademických orgánů včetně obsahu usnesení.“
Dle mého názoru má akademická obec právo nejen na obsah usnesení, ale též na korektní záznam průběhu hlasování.
Současná podoba záznamu hlasování neumožňuje účinnou veřejnou kontrolu práce AS FF UK.Zbyněk MachátV Praze dne 9.9.2002