Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh stanovení poplatků spojených se studiem platných pro akademický rok 2002/2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo Akademického senátu

Filozofické fakulty UK

VPraze dne 30. dubna 2002

Vážení kolegové,

podle §58 odst. 2 zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. určilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy základ pro stanovení poplatků spojených se studiem ve výši 2906 Kč, platný pro akademický rok 2002/2003. Vnávaznosti dle čl. 1 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy proto navrhuji určit výši poplatku za nadstandardní dobu studia pro akademický rok 2002/2003 takto:

  1. pro studenty studující déle nežli standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok částku 8700 Kč za semestr;
  2. pro studenty studující vdalším studijním programu částku 1450 Kč za akademický rok.

Vzhledem ktomu, že dle čl. 33 Statutu UK výši poplatků určuje děkan fakulty po vyjádření akademického senátu fakulty, prosím o pokud možno rychlé projednání tohoto návrhu.

Se srdečným pozdravem

Petr Kolář