Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážený pan
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK
Z D EV Praze dne 8. listopadu 2002Vážený pane děkane,z pověření předsednictva Akademického senátu FF UK si Vás dovoluji upozornit, že vedení fakulty nepředložilo ve stanoveném termínu písemnou informaci o přípravě Závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogických výkonů písemnou informaci o přípravě Závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogických výkonů, kterou si vyžádal Akademický senát FF UK dne 10. 10. 2002 svým usnesením č. 37/7. Konstatuji, že podání zmíněné informace bylo z iniciativy vedení fakulty již několikrát odloženo.S pozdravemJan Pelikán
předseda AS FF UKNa vědomí: členové AS FF UK