Minulá volební období

VOLBY DO AS 2001 – Zápis ze schůze volební komise AS FF UK, která se sešla dne 8. listopadu 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Dr. Petr Boschek, prof. dr. Josef Opatrný, Ivana Příbramská, Kateřina Veselá, doc. dr. Vlastimil Zuska
Omluven: dr. Jiří Homoláč, p. Michal Pehr

Komise zvolila předsedou prof. dr. J. Opatrného.

Usnesení 1: Návrhy kandidátů je třeba podávat písemně volební komisi v období 9.11. – 26.11.2001 do 12.00 hod. prostřednictvím sekretariátu senátu (pí M. Ničová, přízemí hl. budovy, č. dv. 34) nebo do místnosti studentské kurie senátu (přízemí hl. budovy č. dv. 2-4).

Usnesení 2: Volby do AS FF UK a AS UK se uskuteční v obou kuriích ve dnech 10.-11.12.2001 v sekretariátu AS FF UK (hl. budova) v době 8.00 – 16.00 hod., první opakování voleb 13.-14. 12. 2001, druhé opakování voleb 19.-20. 12. 2001 ve stejné místnosti a čase.

Usnesení 3: předseda komise zajistí vyvěšení “ Výzvy “ na webu a fyzicky na nástěnce senátu dne 9. listopadu 2001.

8. listopadu 2001.
Zapsal: Opatrný