Minulá volební období

VOLBY DO AS 2001 – Zápis ze schůze volební komise AS FF UK, která se sešla dne 3. prosince 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Přítomni: dr. Petr Boschek, dr. Jiří Homoláč, prof. Josef Opatrný, p. Michal Pehr, sl. Ivana Příbramská, sl. Kateřina Veselá, doc. Vlastimil ZuskaKomise projednala stížnost p. Radka Soběharta proti vyřazení z kandidátní listiny. Vzala v úvahu všechny skutečnosti a potvrdila své rozhodnutí ze dne 26. listopadu (hlasování 7:0).Usnesení 1: Komise nezařazuje p. Radka Soběharta na kandidátní listinu studentské kurie AS FF UK.Usnesení 2: Volební komise přijme v otázce příslušnosti k akademické obci „externích“ pracovníků FF UK právní názor vyžádaný předsedou komise na právním odd. RUK a u kancléře UK.Usnesení 3: Komise převzala volební seznamy studentské kurie i kurie akademických pracovníkůUsnesení 4: Komise přijala rozhodnutí o podobě volebních lístků. Ty budou v obou kuriích pro volby do AS UK a AS FF UK totožné s kandidátními listinami a budou opatřeny touto informací:Volební lístek pro kurii akademických pracovníků pro volby do AS UK:
Označte (zakroužkováním pořadového čísla kandidáta) nejvýše dva Vámi volené kandidáty. Při větším počtu označených kandidátů je Váš volební lístek neplatný.
Volební lístek pro kurii akademických pracovníků pro volby do AS FF UK:
Označte (zakroužkováním pořadového čísla kandidáta) nejvýše šestnáct Vámi volených kandidátů. Při větším počtu označených kandidátů je Váš volební lístek neplatný.
Volební lístek pro studentskou kurii pro volby do AS UK:
Označte (zakroužkováním pořadového čísla kandidáta) nejvýše dva Vámi volené kandidáty. Při větším počtu označených kandidátů je Váš volební lístek neplatný.
Volební lístek pro studentskou kurii pro volby do AS FF UK:
Označte (zakroužkováním pořadového čísla kandidáta) nejvýše patnáct Vámi volených kandidátů. Při větším počtu označených kandidátů je Váš volební lístek neplatný.Usnesení 5: Voliči ve studentské kurii se budou při kontrole podle volebních seznamů prokazovat indexem nebo občanským průkazem, voliči v kurii akademických pracovníků občanským průkazem či pasem.Usnesení 6: Během voleb budou ve volební místnosti neustále nejméně tři členové volební komise a to v tomto složení:10. 12. 8 00 – 12 00 Boschek, Opatrný, Veselá
12 00 – 16 00 Homoláč, Příbramská, Zuska11. 12. 8 00 – 12 00 Homoláč, Opatrný, Veselá
12 00 – 16 00 Pehr, Příbramská, ZuskaUsnesení 7: Jména případných členů akademické obce, kteří nejsou na volebních seznamech a prokáží se indexem, budou připsána na poslední stránku volebního seznamu.Usnesení 8: Volební komise se sejde ke sčítání hlasů dne 11. 12. v 16 00. Předseda komise zajistí bezodkladné zveřejnění výsledku voleb na webových stránkách FF UK. V případě, že
nebude odevzdán dostatečný počet hlasů v jedné či v obou kuriích, oznámí to fakultní veřejnosti prostřednictvím fakultních webových stránek a informací na nástěnce AS FF UK. V tomto případě se koná první opakování voleb v jedné či obou kuriích ve dnech 13. a 14. prosince 2001.V Praze, dne 3. prosince 2001. Zapsal: prof. dr. Josef Opatrný