Minulá volební období

VOLBY DO AS 2001 – Zápis ze schůze volební komise AS FF UK, která se sešla dne 20. prosince 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis ze schůze volební komise AS FF UK ze dne 20. prosince 2001

Přítomni: dr. Petr Boschek, dr. Jiří Homoláč, prof. Josef Opatrný, p. Michal Pehr. sl. Ivana Příbramská, sl. Kateřina Veselá, doc. Vlastimil Zuska.

Komise připravila protokol zdruhého opakovaní voleb do AS UK a AS FF UK ve studentské kurii.

Usnesení 1: Předseda komise zajistí bezodkladné umístění výsledků voleb ve studentské kurii na webovou stránku FF UK a zašle na sekretariát AS UK příslušný protokol.

Üsnesení 2: Předseda komise zajistí umístění statistiky volební účasti podle pracovišť na webovou stránku FF UK. Přijato poměrem hlasů 7:0.

Předseda komise poděkoval jejím členům volební komise AS FF UK a paní Ničové za vykonanou práci.

VPraze, dne 20. prosince 2001. Zapsal: Prof. dr. Josef Opatrný