Minulá volební období

VOLBY DO AS 2001 – Účast na volbách

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VOLBY DO AS 2001 – Účast na volbách

Pracoviště %

1-6) Katedra logiky 100

1-6) Mediatéka 100

1-6) Katedra tělesné výchovy 100

1-6) Ústav hospodářských a sociálních dějin 100

1-6) Katedra pomocných věd historických 100

1-6) Ústav pro klasickou archeologii 100

7) Katedra pedagogiky 90

8-9) Indologický ústav 85

8-9) Fonetický ústav 85

10) Ústav světových dějin 83

11-2) Centrum komparatistiky 80

11-2) Ústav teoretické a komputační lingvistiky 80

13) Ústav českých dějin 76

14) Ústav řeckých a latinských studií 75

15-6) Ústav hudební vědy 70

15-6) Jazykové centrum 70

17-8) Středisko iberoamerických studií 67

17-8) Ústav starého Předního východu 67

19) Ústav českého jazyka a teorie komunikace 65

20) Český egyptologický ústav 53

21-2) Katedra germanistiky, nederlandistiky a nordistiky 50

21-2) Ústav českého národního korpusu 50

23-5) Katedra sociologie 42

P 23-5) Katedra estetiky 42

23-5) Ústav bohemistických studií 42

42%……………………………………………………………..42%

26) Katedra divadelní vědy 40

27) Ústav východoevropských a slavistických studií 40

28) Ústav lingvistiky a fonetiky 38

29-32) Psychologický ústav 33

29-32) Ústav české literatury a literární vědy 33

29-32) Ústav Blízkého východu a Afriky 33

29-32) Ústav informačních studií a knihovnictví 33

33) Katedra psychologie 32

34) Ústav translatologie 27

35-6) Ústav romanistiky 25

35-6) Katedra politologie 25

37-8) Ústav pro právě a rannou dobu dějinnou 20

37-8) Ústav filosofie a religionistiky 20

39-40) Ústav pro dějiny umění 18

39-40) Ústav dálného východu 18

41) Katedra ekonomie 17

42) Ústav anglistiky a amerikanistiky 9

43) Ústav etnologie 8

44) Katedra sociální práce 6

45-7) Katedra filmové vědy 0

45-7) Katedra teorie kultury 0

45-7) Katedra andragogiky a personálního řízení 0