Minulá volební období

VOLBY DO AS 2001 – Protokol o výsledku voleb do ASUK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Dílčí volební komise ve složení dr. Petr Boschek, dr. Jiří Homoláč, p. Michal Pehr, sl. Ivana Příbramská, sl. Kateřina Veselá, doc. dr. Vlastimil Zuska, členové, prof. dr. Josef Opatrný předseda zjistila na svém zasedání dne 11. 12. 2001, že 1. kola voleb ve dnech 10. a 11. prosince 2001 se

zcelkového počtu 584 oprávněných voličů zřad akademických pracovníků zúčastnilo 244 tj.41,8%; odevzdáno bylo 244 hlasovacích lístků, ztoho 244 platných;

Tím byla splněna podmínka platnosti voleb podle § 8 odst. 1 zákona o vysokých školách. Další kolo voleb se nekoná.

Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených hlasů):

Výsledky voleb do kurie ak. pracovníků počet hlasů%

Prof. PhDr. Jan Kuklík154 63,1
Prof. PhDr. Marie Dohalská 143 58,6
Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. 128 52,5

Volební komise neobdržela námitky kprůběhu a výsledku voleb.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly vsouladu sVolebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli/y pro volební období od – do zvoleni/y:

zřad akademických pracovníků

1. Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Brigádníků 155/2960, Praha 10

2. Prof. PhDr. Dohalská Marie, DrSc., Šrobárova 36, Praha 10

Náhradnicí byla podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvolena:

zřad akademických pracovníků:

1. Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., Vinohradská 103, Praha

dr. Petr Boschek

dr. Jiří Homoláč

p. Michal Pehr

sl. Ivana Příbramská

sl. Kateřina Veselá

doc. dr. Vlastimil Zuska

prof. dr. Josef Opatrný, předseda

VPraze, dne 11. 12. 2001

Fakulta Filosofická Univerzity Karlovy

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

pro volební období od 2002 – do 2005

Dílčí volební komise ve složení dr. Petr Boschek, dr. Jiří Homoláč, p. Michal Pehr, sl. Ivana Příbramská, sl. Kateřina Veselá, doc. dr. Vlastimil Zuska, členové, prof. dr. Josef Opatrný předseda zjistila na svém zasedání dne 11. 12. 2001, že 1. kola voleb ve dnech 10. a 11. prosince 2001 se

zcelkového počtu 7016 oprávněných voličů zřad studentů zúčastnilo 560, tj. 7,98 %; odevzdáno bylo 553 hlasovacích lístků, ztoho 553 platných.

Tím nebyla * splněna podmínka platnosti voleb podle § 8 odst. 1 zákona o vysokých školách. Další kolo voleb se koná * ve dnech 13. a 14. prosince 2001.

dr. Petr Boschek

dr. Jiří Homoláč

p. Michal Pehr

sl. Ivana Příbramská

sl. Kateřina Veselá

doc. dr. Vlastimil Zuska

prof. dr. Josef Opatrný, předseda

VPraze, dne 11. 12. 2001