Minulá volební období

VOLBY DO AS 2001 – Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy (studentská kurie)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Dílčí volební komise ve složení dr. Petr Boschek, dr. Jiří Homoláč, p. Michal Pehr, sl. Ivana Příbramská, sl. Kateřina Veselá, doc. dr. Vlastimil Zuska, členové, prof. dr. Josef Opatrný předseda zjistila na svém zasedání dne 14. 12. 2001, že 1. opakování voleb ve dnech 13. a 14. prosince 2001 se z celkového počtu 7016 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 163, tj. 2,32 %; odevzdáno bylo 163 hlasovacích lístků, z toho 163 platných.

Tím nebyla splněna podmínka platnosti voleb podle § 8 odst. 1 zákona o vysokých školách. Další kolo voleb se koná ve dnech 19. a 20. prosince 2001.
dr. Petr Boschek
dr. Jiří Homoláč
p. Michal Pehr
sl. Ivana Příbramská
sl. Kateřina Veselá
doc. dr. Vlastimil Zuska
prof. dr. Josef Opatrný, předsedaV Praze, dne 14. 12. 2001