Minulá volební období

PREZENČNÍ LISTINA

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PREZENČNÍ LISTINA

Legenda: / přítomen, 0 omluven, – nepřítomen.

2000 2001
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
1 P. Boschek A A A A A A O A A O A O A A A O A O
2 G. Cadorini A A A A A A A A A A A O A A A A A A
3 I. Ebelová A A O A A A O A A O O A A A A A O A
4 J. Gabrielová O A A A A A A A A A A A A A O A O A
5 H. Gladková A A O O A A A O A A A O A A O A A N
6 A. Housková A A A A A A A A A A A A A A A A A A
7 M. Humpál A A A A O O O A A A A A
8 Z. Jettmarová A A A A A A A A A A A A A A A A A A
9 J. Kalivoda A O A A O O A A A A A A O A A O A A
10 E. Kašparová A A A N O A A O A A O O A A A O O A
11 J. Králová A A A A A A A A A O A A A A A A A A
12 T. Kulka O A A O A O N A O A O A O O O N A O
13 J. Musil A A N A A O A N A O A O A A O N O A
14 W. Oerter A O A A A A A A O A O A A O O A O O
15 J. Opatrný A A A A A A A A A A A A A A A O O A
16 V. Zuska A A O A O O A A A A A A A A A A O A
17 Š. Balík O O O O A A A A A A O O A A A A A O
18 J. Jireš A A A O A A O A A A 0 A A O O A A N
19 K. Kadlčíková A A N A O O N N A O A/O
20 K. Kočvarová A A A A A A O A A A A A A O A A A A
21 P. Kubín A O A A O A O O A A O A A A O O O N
22 M.Kuchařík A A A A N O A A A A A O A A A A A O
23 P. Pabian O A A A A A A A A A A A A A A A A A
24 M. Pehr A A O N O O O O O O A A O
25 I. Příbramská A O O A O O A A A A A A A A A A A A
26 K. Rathouská A A O O O A A A O N O A O O O O A O
27 B. Sobotková A A A A O A A A A A A O A A A A O O
28 D.Toth A A A A A N A A O A O O Legenda: přítomen A
29 J.Uhlíř A A A O A O O A O O A A A O A A A O omluven 0
30 V. Vávrová A A A A A A A O O A A N A O O O O N neomluven N
31 K. Veselá A O N A A A A A O A O O A A A A A N