Volební období 2000-2002

Výroční zpráva o činnosti FF 2001 – Příloha 3 : Prodloužení platnosti akreditace bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

KKOV

typ

Studijní program

st. doba

Studijní obor

Prodloužení akreditací

6101R

bc.

Filozofie

3

Filozofie

Do 20. 7. 2007

Religionistika

Do 20. 7. 2007

6101T

mgr.

Filozofie

5

Filozofie

Do 20. 7. 2011

Religionistika

Do 20. 7. 2011

Logika

Do 20. 7. 2007

6101T

mgr.

Filozofie

2

Filozofie

Do 20. 7. 2009

Religionistika

Do 20. 7. 2009

6201R

bc.

Ekonomické teorie

3

Ekonomie

Pozastavené přijímání do oboru

6201T

mgr.

Ekonomické teorie

5

Ekonomie

Pozastavené přijímání do oboru

6701T

mgr.

Politologie

5

Politologie

Do 20. 7. 2007

6703R

bc

Sociologie

3

Sociologie

Do 20. 7. 2007

6703T

mgr.

Sociologie

5

Sociologie

Do 20. 7. 2011

6703T

Mgr.

Sociologie

2

Sociologie

Do 20. 7. 2005

6731R

bc.

Sociální politika a sociální práce

3

Sociální práce

Do 22. 10. 2005

6731T

mgr.

Sociální politika a sociální práce

2

Sociální práce

Do 22. 10. 2005

7105T

bc.

Historické vědy

3

Historie

Do 20. 7. 2007

Archivnictví a pomocné vědy historické

Do 20. 7. 2007

Klasická archeologie

Do 20. 7. 2005

Pravěká a raně středověká archeologie

Do 20. 7. 2007

7105T

mgr.

Historické vědy

5

Historie

Do 20. 7. 2011

Dějiny a kultura islámských zemí

Do 20. 7. 2007

Egyptologie

Do 20. 7. 2011

Archivnictví a pomocné vědy historické

Do 20. 7. 2011

Klasická archeologie

Do 20. 7. 2007

Pravěká a raně středověká archeologie

Do 20. 7. 2011

Etnologie

Do 20. 7. 2007

7105T

mgr.

Historické vědy

2

Iberoamerikanistika – dějiny latinské Ameriky

Do 20. 7. 2005

Klasická archeologie

Do 20. 5. 2005

Historie

Pravěká a raně středověká archeologie

Do 20. 5. 2005

Archivnictví a pomocné vědy historické

Do 20. 7. 2005

7201R

bc.

Informačnístudia a knihovnictví

3

Informační studia a knihovnictví

Do 20. 7. 2007

7201T

mgr.

Informační studia a knihovnictví

2

Informační studia a knihovnictví

Do 20. 7. 2005

7310R

Bc.

Filologie

3

Čeština v komunikaci neslyšících

Do 20.7.2005

Anglistika a amerikanistika

Do 20.7.2005

Indologie (indická studia) se specializací:

Bengálština

Hindština

Sanskrt

Tamilština

Do 22. 10. 2005

Koreanistika

Do 22. 10. 2005

Mongolistika

Romistika

Sinologie

Vietnamistika

Východoevropská studia se specializací:

Rusistika

Ukrajinistika

Lettonistika

Lithuanistika

Do 22. 10. 2005

7310T

mgr.

Filologie

5

Komparatistika

Do 22. 10. 2005

Lingvistika a fonetika

Do 20. 7. 2007

Český jazyk a literatura

Do 20. 8. 2007

Čeština pro cizince

Do 20. 8. 2007

Čeština vkomunikaci neslyšících

Do 20. 8. 2007

Afrikanistika

Anglistika a amerikanistika

Do 20. 7. 2007

Arabistika

Arménistika

Do 22. 10. 2007

Dánština

Do 20. 7. 2007

Finština

Do 22. 10. 2007

Francouzština

Do 20. 7. 2007

Němčina

Do 20. 7. 2007

Hebraistika

Do 22. 10. 2007

Indologie (indická studia) se specializací:

Bengálština

Hindština

Sanskrt

Tamilština

Do 22. 7. 2007

Italština

Do 20. 8. 2007

Japanologie

Koreanistika

Latina

Do 20. 7. 2007

Maďarština

Do 22. 10. 2005

Mongolistika

Nizozemština

Do 20. 7. 2007

Norština

Do 20. 7. 2007

Perština

Portugalština

Do 20. 8. 2007

Překladatelství a tlumočnictví se specializací:
Angličtina

Francouzština

Němčina

Španělština

Ruština

Do 20. 7. 2007

Romistika

Rumunština

Do 13. 12. 2007

Řečtina

Do 20. 7. 2007

Sinologie

Slavistická studia se specializací:

Bulharistika

Kroatistika

Makedonistika

Polonistika

Serbistika

Sorabistika

Slovenistika

Slavistika všeobecná a srovnávací

Do 22. 10. 2007

Slovakistika

Do 22. 10. 2007

Španělština

Do 22. 10. 2007

Švédština

Do 20. 7. 2007

Turkologie

Vietnamistika

Východoevropská studia se specializací:

Rusistika

Ukrajinistika

Lettonistika

Lithuanistika

Do 22. 7. 2007

7310T

nmgr.

2

Indologie se specializací:

Bengálština

Hindština

Sanskrt

Tamilština

Do 22. 10. 2004

Východoevropská studia se specializací:

Rusistika

Ukrajinistika

Lettonistika

Lithuanistika

Japanologie

7501R

Bc.

Pedagogika

3

Andragogika

Do 13. 12. 2005

7501T

mgr.

Pedagogika

5

Pedagogika

Do 20. 7. 2007

Andragogika a personálnířízení

Do 13. 12. 2005

7701T

mgr.

Psychologie

5

Psychologie

Do 20. 7. 2007

8109T

mgr.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

5

Dějiny umění

Do 20. 7. 2007

Divadelní věda

Do 20. 7. 2007

Estetika

Do 20. 7. 2007

Filmová věda

Do 20. 7. 2007

Hudební věda

Do 20. 7. 2007

Kulturologie

Do 20. 7. 2007

6107T

mgr.

Humanitní studia

5

Do 22. 10. 2007

7504t

mgr

Učitelství pro střední školy

5

Do 19.6.2006

Příloha 4: Návrhy na nové akreditace bakalářských a magisterských

studijních programů

KKOV

typ

Studijní program

st. doba

Studijní obor

doba akreditace

7310

bc

Filologie

4

Japanologie

7310

nmgr.

Filologie

3

Koreanistika

Do 22. 10. 2004

Mongolistika

Sinologie

Vietnamistika

Klínopis

Do 22. 10. 2004

Srovnávací jazykověda

Do 22. 4. 2004

7310

nmg

FILOLOGIE

2

Japanologie

7310

mgr.

FILOLOGIE

5

Fonetika

Do 22. 10. 2005

Příloha 5: Prodloužení platnosti akreditace doktorských studijních programů

KKOV

typ

Studijní program

st. doba

Studijní obor

doba akreditace – forma studia

6101V

dokt.

Filozofie

3

Filozofie

Do 20. 7. 2005 prezenční kombinovaná

Rozšíření o spolupráci s AV – schváleno na dobu akreditace programu

Logika

Do 20. 7. 2005

6201V

dokt.

Ekonomické teorie

3

Ekonomie

Pozastaveno přijímání do programu

6701V

dokt.

Politologie

3

Politologie

do 20. 7. 2005 prezenční kombinovaná

rozšíření o spolupráci s AV ( )

6703V

dokt.

Sociologie

3

Sociologie

Do 20. 7. 2009

7105V

dokt.

Historické vědy

3

Historie /obecné dějiny

Do 20. 7. 2009

České dějiny

Do 20. 7. 2009

Pomocné vědy historické

Do 20. 9. 2009

Dějiny antického starověku

Do 20. 7. 2005

Hospodářské a sociální dějiny

Do 20. 7. 2005

Egyptologie

Do 20. 7. 2009

rozšíření o výuku vcizím jazyce

Iberoamerikanistika

Do 20. 7. 2009

Byzantologie

Do 20. 7. 2005

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Do 20. 7. 2005

Klasická archeologie

Do 20. 7. 2005

Pravěká a raně středověká archeologie

Do 20. 7. 2005

rozšíření o spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR do 20. 7. 2005

Etnologie

Do 20. 7. 2005

7201V

dokt.

Informační studia a knihovnictví

3

Informační věda

Do 20. 7. 2009

7310V

dokt.

Filologie

3

Obecná lingvistika

Do 22. 10. 2009

Fonetika

Do 22. 10. 2009

Český jazyk

Do 13. 12. 2009

Dějiny české literatury a teorie literatury

Do 22. 10. 2009

rozšíření o výuku vcizím jazyce akreditováno v angličtině a němčině do 22. 10. 2009

Slovanské literatury

Slovanská filologie

Do 13. 12. 2009

Latinská medievistika a novolatinská studia

Do 22. 10. 2009

Klasická filologie

Do 22. 10. 2009

Anglický jazyk

Do 22. 10. 2009

Anglická a americká literatura

Do 22. 10. 2009

Germánské literatury

Do 22. 10 2005

Germánské jazyky

Do 22. 10. 2005

Románské jazyky

Do 22. 10. 2005

Románské literatury

Do 22. 10. 2005

Jazyky zemí Asie a Afriky

Do 22. 10. 2009

Hungaristika a ugrofinistika

Do 22. 10. 2005

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

Do 22. 10. 2009

Matematická lingvistika

Translatologie

Do 22. 10. 2009

7501V

dokt.

Pedagogika

3

Andragogika

Do 13. 12. 2005

Pedagogika

Do 20. 7. 2007

7701V

dokt.

Psychologie

3

Obecná psychologie

Do 20. 7. 2005

Klinická psychologie

Do 20. 7. 2005

Sociální psychologie

Do 20. 7. 2005

Pedagogická psychologie

Nelze přijímat nové posluchače od 2002/2003

Psychologie práce a organizace

Do 20. 7. 2009

8109V

dokt.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

3

Dějiny výtvarného umění

Do 20. 7. 2009 rozšíření akreditace o spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR do 29. 3. 2006

Hudební věda

Do 20. 7. 2005

Filmová věda

Do 20. 7. 2005

Divadelní věda

Do 20. 7. 2005

Estetika

Do 20. 7. 2005

Kulturologie

Do 20. 7. 2005


Obsah

Úvod

1

Struktura a řízení

3

Bakalářské a magisterské studium

5

Doktorské studium, CŽV a akreditace

8

Věda a výzkum

11

Ekonomika

13

Rozvoj

15

Zahraniční styky

18

Významné pedagogické a vědecké aktivity ústavů a kateder

20

Přílohy

23