Volební období 2000-2002

Návrh zásad pro projednávání změn vnitřních předpisů FF UK – Úprava vnitřních předpisů FF UK (Studijní a zkušební řád – TV)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Návrh zásad pro projednávání změn vnitřních předpisů FF UK – Úprava vnitřních předpisů FF UK (Studijní a zkušební řád – TV)

Na základě diskuse týkající se TV, stanoviska SK a PAS předkládá LK následující návrh úprav:čl. 7, odst. 2, pís. a: 120 bodů s tolerancí + 8 bodů pro bakalářské studium,
čl. 7, odst. 2, pís. b: 60 bodů s tolerancí + 8 bodů pro magisterské studium navazující na bakalářské,
čl. 7, odst. 2, pís. c: 180 bodů s tolerancí + 8 bodů pro jednooborové i dvouoborové magisterské studium; v dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 90 bodů s tolerancí + 4 body.
čl. 7, odst. 3: Do stanovených bodových limitů studijních plánů patří také povinné předměty společného základu studia v celkovém rozsahu 12 bodů, které se v případě dvouoborového studia dělí mezi oba obory:
pís. b – varianta 1.: doplnit text:…, studentům, kteří předloží doklad o nepříznivém zdravotním stavu podle zák. č. 117/1995 Sb., ve znění zák. č. 360/1999 § 9, bude složení zápočtu prominuto. Atestaci z tělesné výchovy je možno nahradit atestací z jiného předmětu ve stejném bodovém rozsahu.
pís. b – varianta 2.: doplnit text:…, studentům, kteří předloží doklad o nepříznivém zdravotním stavu podle zák. č. 117/1995 Sb., ve znění zák. č. 360/1999 § 9, bude složení zápočtu prominuto. Na základě žádosti bude studentům umožněno nahradit atestaci z tělesné výchovy atestací z jiného předmětu ve stejném bodovém rozsahu.Ivana Ebelová
za legislativní komisi