Volební období 2000-2002

NÁVRH NA ÚPRAVU VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

NÁVRH NA ÚPRAVU VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AS FF UK

čl. 11, doplnit odstavec 6
„Omluví-li se člen senátu z jednání senátu, nastupuje na jeho místo pro toto jednání náhradník určený podle čl. 2 odst. 20. Náhradník má na tomto jednání práva a povinnosti člena senátu.“

Odůvodnění úpravy:

  1. vysoká absence členů senátu na jednáních, která je však předem známa a omluvena
  2. mobilita (týká se zejména studentů), která neumožňuje krátko- či dlouhodobou účast na jednání
  3. zainteresovanost náhradníků, kteří jsou po případné abdikaci některého z členů schopni se plně zapojit do jednání a činnosti AS

Problematika náhradníků byla předjednána na zasedání předsednictva AS dne 27.9.

Bylo by účelné (v případě průchodnosti návrhu) projednat tuto změnu co nejdříve, aby v případě schválení všemi akademickými orgány mohl začít platit od začátku funkčního období nového akademického senátu (tj. od března 2002).

V Praze 15.10.2001

Ivanka Příbramská, Petr Pabian