ARCHIV PODKLADŮ

info.ff.cuni.cz-as98-00-dok-predpisy-welcome.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍM PŘEDPISŮM FF UK

Vzhledem k množícím se žádostem o změnu vnitřních předpisů fakult, které přicházejí ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy, je k nutné používat jednotný formální VZOR pro tyto změny.

Vzor číslo 1 se týká drobných oprav ve stávajících vnitřních předpisech, vzor číslo 2 uvádí formální příklad pro rozsáhlejší novelizaci vnitřního předpisu, případně pro předpis zcela nový.

Stáhnout VZOR Všem členům akademické obce

Senát obdržel v poslední době několik připomínek, revidujících některé články stávajících vnitřních předpisů FF UK. Proto se na svém prosincovém zasedání rozhodl vyzvat akademickou obec k zasílání návrhů na případnou revizi jednotlivých vnitřních předpisů. Případné změny ve stávajících vnitřních předpisech musí schválit AS FF UK a posléze AS UK. Proto senát vyzývá členy akademické obce k zasílání připomínek a návrhů změn v těchto předpisech do konce dubna t. r. Revidované předpisy by tak mohly vejít v platnost začátkem školního roku /2001. Návrhy lze zveřejnit na příslušných www stránkách (stačí zaslat na adresukarolina.jonakova@ff.cuni.cz ) či doručit písemně do sekretariátu AS FF UK.

Předsednictvo AS FF UK

SCHVÁLENÝ PŘEDPIS

PŘIPOMÍNKY

Statut FF

21. 12.- Legislativní komise

9. 5. – Legislativní komise

1. 5. – Stanislav Štoček

28. 4. – Zuzana Jettmarová

20. 4. – Petr Pabianprosinec-leden, korespondence

Studijní a zkušební řád FF UK

Prod. Koťa: návrh změn SZŘ

3. 11. – Připomínky k SZR (v PDF)

10. 6. – Legislativní komise (v RTF)

28. 8. – prod. Herman

9. 5. – Legislativní komise

1. 5. – Stanislav Štoček

28. 4. – Kateřina Kočvarová

20. 4. – Petr Pabian

3. 2. – Z. Jettmarová

Rigorózní řád FF UK

Řád celoživotního vzdělávání FF UK

Stipendijní řád FF UK

28. 4. – Blanka Sobotková

Disciplinární řád FF UK

28. 4. – B. Sobotková

Jednací řád vědecké rady FF UK

17. 5. – Petr Vavroušek

9. 5. – Legislativní komise

Volební a jednací řád akademického senátu FF UK

9. 5. – Legislativní komise

1. 5. – Stanislav Štoček

20. 4. – Petr Pabian

20. 4. – Blanka Sobotková

NÁVRH PŘEDPISU

PŘIPOMÍNKY

Organizační řád FF UK

9. 5. – Legislativní komise

28. 4. – R. Herman

28. 4. – dr. Herman

28. 4. – doc. Vlasák

17. 4. – dr. Čumpl

17. 4. – mgr. Trubačová

11. 4. – Petr Pabian

28. 2. – prod. Herman

25. 1. – dr. Jettmarová