Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh studijního plánu oboru komparatistika

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Jednooborové studium prezenční

I. cyklus

2H BODY
101. Literární komparatistika: dějiny, terminologie, metody 1/1 Z, 1/1 Zk 2 6
102. Poetika: úvod do literární terminologie 1/1 Zk -/- 1 4
103. Dějiny literatury I: literatury starověku 2/- Zk 2/- Zk 2 8
104. Dějiny literatury II: literatura evropského středověku -/- 2/- Zk 1 4
105. Seminář k dějinám literatur starověku a středověku 2/- Z 2/- Z 2 4
106. Historická poetika: dějiny myšlení o literatuře 2/- Z 2/- Zk 2 6
107. Dějiny literatury IV: literatury novověku 2/- Zk 2/- Zk 2 8
108. Seminář k dějinám literatur novověku -/2 Z -/2 Z 2 4
109. Dějiny literatury V: klasické literatury Orientu 2/- Zk -/- 1 4
110. Srovnávací poetika: Východ-Západ -/- -/2 Zk 1 4
111. Dějiny literatury VI: moderní literatury 4/- Zk 4/- Zk 4 8
112. Seminář k dějinám moderní literatury -/2 Z -/2 Z 2 4
113. Myšlení o literatuře 20. století 2/- Zk 2/- Zk 2 8
001. Filosofie (společný základ) 2/- 2/- Zk 2 4
002. Světový jazyk (společný základ) -/2 -/2 Zk 2 4
114. Světový jazyk II – povinný alternativní (A, F, N, R, Š, I, Lat) -/2 -/2 Zk 2 4
115. Volitelný jazyk -/2 -/2 Zk 2 4
116. Písemná práce z dějin nebo teorie starověkých nebo středověkých literatur PP 4
117. Písemná práce z dějin nebo teorie novověkých nebo klasických orientálních literatur PP 4
118. Písemná práce z dějin nebo teorie moderní literatury PP 4
119. Výběrové přednášky nebo semináře – minimum 20 bodů 20
Celkem 32 120

(Tyto body lze získat libovolnou formou atestací. Atestace získané na jiných katedrách / ústavech lze uznávat po dohodě s vedením našeho pracoviště.)

PZK (po 6. semestru):
Dějiny literatury
Literární teorie a srovnávací poetika
Interpretace literárního textu


II. cyklus

Volba jedné ze tří specializací:

2H BODY
120. Specializace I: Mezioborovost v humanitních vědách -/2 Z -/2 Z -/2 Z, PP, Zk
121. Specializace II: Identita a jinakost kultur -/2 Z -/2 Z -/2 Z, PP, Zk 3 14
122. Specializace III: Epochy, styly, směry -/2 Z -/2 Z -/2 Z, PP, Zk
123. Výběrové přednášky a semináře – minimum 16 bodů 16
124. Blok vybraných předmětů jiných oborů – minimum 30 bodů 30
Celkem 3 60

SZZK:
Metodologie komparatistiky a literární vědy
Světové literární a umělecké směry
Literatura v kontextu humanitních studií


Dvouoborové studium prezenční

I. cyklus

2H BODY
201. Literární komparatistika: dějiny, terminologie, metody 1/1 Z, 1/1 Zk 2 6
202. Poetika: úvod do literární terminologie 1/1 Zk -/- 1 4
203. Dějiny literatury I: literatury starověku 2/- 2/- Zk 2 4
204. Dějiny literatury II: literatura evropského středověku -/- 2/- Zk 1 4
205. Seminář k dějinám literatur starověku a středověku 2/- Z 2/- Z 2 4
206. Historická poetika: dějiny myšlení o literatuře 2/- 2/- Zk 2 4
207. Dějiny literatury IV: literatury novověku 2/- 2/- Zk 2 4
208. Seminář k dějinám literatur novověku -/2 Z -/2 Z 2 4
209. Dějiny literatury V: klasické literatury Orientu 2/- Zk -/- 1 4
210. Srovnávací poetika: Východ-Západ -/- -/2 Z 1 2
211. Dějiny literatury VI: moderní literatury 4/- 4/- Zk 4 4
212. Seminář k dějinám moderní literatury -/2 Z -/2 Z 2 4
213. Myšlení o literatuře 20. století 2/- 2/- Zk 2 4
001. Filosofie (společný základ) 2/- 2/- Zk 2 4
002. Světový jazyk (společný základ) -/2 -/2 Zk 2 (4)
214. Světový jazyk II – povinný alternativní (A, F, N, R, Š, I, Lat) -/2 -/2 Zk 2 4
Celkem 30 60

PZK (po 6. semestru):
Dějiny literatury
Literární teorie a srovnávací poetika
Interpretace literárního textu


II. cyklus

Volba jedné ze tří specializací:

2H BODY
220. Specializace I: Mezioborovost v humanitních vědách -/2 Z -/2 Z -/2 Z, PP, Zk
221. Specializace II: Identita a jinakost kultur -/2 Z -/2 Z -/2 Z, PP, Zk 3 14
222. Specializace III: Epochy, styly, směry -/2 Z -/2 Z -/2 Z, PP, Zk
223. Výběrové přednášky a semináře – minimum 16 bodů 16
Celkem 3 30

SZZK:
Světové literární a umělecké směry
Literatura v kontextu humanitních studií

Prof. PhDr. Oldřich K r á l, CSc.
ředitel Centra komparatistiky