Volební období 2000-2002

Zpráva proděkana Hermana – ve věci situace na oboru polonistika

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Vážená paní
dr. Zuzana Jettmarová
předsedkyně
Akademický senát FF UKV Praze
31.1. 2002Vážená paní předsedkyně,dle požadavku jednání lednového zasedání AS podávám následující zprávu:1) O řešení situace na polonistice Vám podal obsáhlou zprávu ředitel Ústavu slavistických a východoevropských
studií dr. Tomáš Glanc. Rád konstatuji, že v jeho vyjádření jsou splněny všechny oprávněné požadavky studentů a
předpokládám, že tím je záležitost pro tuto chvíli skončena.
2) Ustanovil jsem koordinátorku pro přípravu testů 1. kola přijímací zkoušky, a to Mgr. Markétu Nýdrlovou z katedry
psychologie, která má myslím pro dobrý výkon této funkce všechny předpoklady.
3) Navržený harmonogram prací na písemné části přijímacího se mírně zpozdil, příprava přednášky se přesouvá do
začátku letního semestru (vzhledem k dovoleným) a bude doplněna písemným materiálem – jakýmsi stručným manuálem
testovacích technik. Do poloviny února předpokládám budou k dispozici modelové testy, na kterých se nyní po mé
urgenci začalo intenzívně pracovat.
4) Probíhá příprava evaluace, došlo k dohodě s příslušnou firmou, která připraví dotazníkový formulář a přípraví
statistická data z dotazníkové akce.S pozdravem
Josef Herman