Volební období 2000-2002

VÝZVA AS PŘF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VÝZVA AS PŘF UK

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK se v reakci na dlouhodobě neřešenou finanční situaci veřejných vysokých škol obrací na akademickou obec Univerzity Karlovy a dalších vysokých škol s výzvou ke spoluorganizaci a účasti na veřejném shromáždění při příležitosti výročí 17.listopadu, které by na tento krizový stav viditelným, srozumitelným a sympatickým způsobem upozornilo i veřejnost.

Protože se nejedná (pouze) o problém naší fakulty, ale celého českého vysokého školství, obracíme se na studenty, akademické pracovníky, kolegy z akademických senátů, vedení škol i jejich fakult nejen o verbální podporu, ale o zřetelnou odpověď, zda do toho půjdete s námi. Tato akce může pomoci této věci pouze tehdy, bude-li viditelná.

Se svými náměty, návrhy a nabídkami se obracejte na Akademický senát Přírodovědecké fakultu UK (senat@natur.cuni.cz, www.natur.cuni.cz/senat). Dejte nám vědět, co si o tom myslíte – do 1.11.2001.

Pro pražské vysoké školy navrhujeme případnou akci na pátek 16.11. odpoledne, s historicky osvědčeným místem konání na Albertově.

Schváleno jednomyslně (16/0/0) na mimořádném zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK v podvečer 25.10.2001

PS. Vývoj je rychlejší než my v našich usneseních: Po zveřejnění dosavadních pozitivních výsledků jednání předsedy České konference rektorů a rektora UK prof. Wilhelma se špičkami státní reprezentace zvažujeme tuto akci připravit a poté však udržovat v modu „Blaničtí rytíři“, čili její realizace by záležela na dalším vývoji.

Martin Černý, předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK.