Volební období 2000-2002

Sloučení oborových rad PGS slovanská filologie a ruský jazyk pod společným názvem slovanská filologie

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážený pane děkane,

V souvislosti s plánovaným znovusjednocením Katedry slavistiky s Ústavem východoevropských studií a také v návaznosti na analogický postup v oboru slavistické literární vědy navrhuji Vám ke schválení sloučení oborových rad PGS slovanská filologie a ruský jazyk pod společným názvem slovanská filologie.

Složení nové oborové rady na vrhuji následující:

Prof. PhDr. Přemysl Adamec, DrSc., 120 00 Praha 2, Mánesova 8
Doc. PhDr. Vladimír Blažek, CSc., FF UK
PhDr. Hana Gladkova, CSc., FF UK
Doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc., Slovanský ústav, 110 00 Praha l, Valentinská 1
Doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc., FF UK
Doc. PhDr. Olga Schulzová, CSc., FF UK
Prof. PhDr. Alexandr Stich, DrSc., FF UK
PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc. Ústav pro jazyk český, 110 00 P-1, Letenská 4
Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., FF MU 660 88 Brno, A. Nováka 1
PhDr. Světla Čmejrková, CSc. Ústav pro jazyk čes. 110 00 Praha 1, Letenská 4
Doc. PhDr. Tomáš Hoskovec, CSc., FF MU 660 88 Brno, A.Nováka 1S upřímným pozdravem

Tomáš Glanc, Dr.
vedoucí Katedry slavistiky, ředitel Ústavu východoevropských studií

V Praze 22.ledna 2001