Volební období 2000-2002

Průběžná zpráva pracovní skupiny pro evaluaci věd. – ped. výkonů

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Některé otázky k zamyšlení členů komise a vypracování návrhů (prosím, podle potřeby rozšiřte!)

 1. Co považujete za základní cíl našeho úsilí a k jakému účelu má materiál, který připravíme, sloužit?
 2. V jaké časovém horizontu můžeme tento cíl dosáhnout?
 3. Je možné stanovit dílčí etapy přípravy tohoto materiálu a jaké?
 4. Která kritéria pro hodnocení pedagogických výkonů považujete za základní?
 5. Která kritéria pro hodnocení vědeckých výkonů považujete za základní?
 6. Která další kritéria pro celkové hodnocení výkonů základních součástí považujete ze relevantní ?
 7. Jaká je vaše představa o váze jednotlivých kritérií pro konečné posouzení celkového výkonu základní součásti?
 8. Jaká je vaše představa o zohlednění specifiky jednotlivých oborů fakulty v jednotlivých kritériích, která mají být pro hodnocení výkonů zavedena (uveďte odděleně pro jednotlivá kritéria)?
 9. Jaká je vaše představa o formách a postupu sběru vstupních dat pro hodnocení pedagogických výkonů?
 10. Jaká je vaše představa o formách a postupu sběru vstupních dat pro hodnocení vědeckých výkonů?
 11. Jaká je vaše představa o formách a postupu sběru vstupních dat pro hodnocení dalších výkonů?
 12. Jaké jsou vaše představy o verifikaci vstupních údajů (uveďte odděleně pro jednotlivá kritéria) ?

Praha, dne 5. března 2002

Petr Vavroušek