Volební období 2000-2002

NÁVRH NA USTANOVENÍ LIKVIDAČNÍ KOMISE FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

NÁVRH NA USTANOVENÍ LIKVIDAČNÍ KOMISE FF UK

Vážená paní
PhDr. Zuzana Jettmarová, MSc .
předsedkyně AS FF UK
zdeV Praze dne 29. 10. 2001
č. j. 0266/ST/2001
Věc: Návrh na zřízení likvidační komise

Vážená paní předsedkyně,

předkládám Vám návrh na zřízení likvidační komise FF UK a žádám o jeho projednání na příštím zasedání AS FF UK dne 8. 11. 2001.

Náplní likvidační komise je přebírat návrhy k likvidaci a vyřazení majetku od inventarizační komise, posuzovat oprávněnost návrhu z hlediska fyzického a morálního opotřebení. Členové komise podepisují likvidační protokoly a jsou účastni fyzické likvidace vyřazeného majetku.

S pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan fakulty