Volební období 2000-2002

mgr. Maťa: Podklady pro mimořádné zasedání AS dne 29. listopadu 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážené
Předsednictvo Akademického senátu FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1Věc: Podklady pro mimořádné zasedání AS dne 29. listopadu 2001Praha, 17. listopadu 2001Vážení,k nadcházejícímu projednávání krizové situace na historických ústavech FF UK na mimořádném zasedání Akademického senátu dne 29. listopadu 2001 předkládám za sebe a několik dalších členů akademické obce (a také na přímou žádost prof. J. Pánka) členům Akademického senátu ad informandum následující dokumenty:

  1. otevřený dopis šesti členů a doktorandů historických ústavů rektorovi UK, panu prof. Ivanu Wilhelmovi z 1. listopadu 2001 (s přílohami)
  2. dopis prof. Jaroslava Pánka, ředitele Historického ústavu AV ČR a člena Ústavu českých dějin FF UK, panu děkanu Kolářovi z 31. října 2001
  3. text prohlášení ohrazujícího se proti postupu pana děkana Koláře ve věci Mgr. Marie Koldinské se jmény 166 signatářů z řad pedagogů a studentů FF UK i dalších vědeckých pracovníků

Prosím, aby tyto texty byly zařazeny mezi podkladové materiály k mimořádnému jednání AS.S výjimkou příloh k dokumentu č. 1 jsou všechny písemnosti k dispozici také ve formě textového souboru na přiložené disketě.S pozdravemMgr. Petr Maťa
student prezenčního doktorského studia
Ústav českých dějin FF UK
E-mail: petr.mata@gmx.at
Dopis prof. Pánka děkanovi FF ve věci situace na oboru historie

Otevřený dopis rektorovi UK ve věci situace na oboru historie

Prohlášení na podporu Marie Koldinské