Volební období 2000-2002

Dotazník PAS pro ředitele historických ústavů

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

A.Jednotlivé problémy uveďte vkaždé podkategorii vbodovém výčtu (a) – (n). U řešených problémů uveďte u každého bodu výčtu i konkrétní údaje, kdy a kde jste problém řešili a důvody, proč zůstal nevyřešen. U neřešených problémů uveďte u jednotlivých problémů důvod, proč jste je neřešili.

 1. Problémy řešené
  1. Obsahové problémy – pracoviště* (a) – (n)
  2. Obsahové problémy – studium (a) – (n)
  3. Organizační problémy – pracoviště (a) – (n)
  4. Organizační problémy – studium (a) – (n)
  5. Personální problémy – pracoviště (a) – (n)
  6. Personální problémy – studium (a) – (n)
  7. Jiné problémy (a) – (n)
 2. Problémy neřešené
  1. Obsahové problémy – pracoviště* (a)- (n)
  2. Obsahové problémy – studium (a) – (n)
  3. Organizační problémy – pracoviště (a) – (n)
  4. Organizační problémy – studium (a) – (n)
  5. Personální problémy – pracoviště (a) – (n)
  6. Personální problémy – studium (a) – (n)
  7. Jiné problémy (a) – (n)

* Např. vědecká činnost, koncepce rozvoje pracoviště, mezinárodní spolupráce apod.

B. Otázky

 1. Schůze ústavu konáte: pravidelně nepravidelně nekonáte
 2. Pokud konáte pravidelné schůze, jak často ? _______________
 3. Pokud nekonáte schůze pravidelně, kolik jste měli schůzí vLS 01? ________
 4. Pokud nekonáte schůze ústavu, jak a ským řešíte problémy pracoviště?
 5. Schůzky se studenty nebo jejich zástupci konáte: : pravidelně nepravidelně nekonáte
 6. Pokud konáte pravidelné schůzky, jak často ? _______________
 7. Pokud nekonáte schůzky pravidelně, kolik jste měli schůzek vLS 01? ________
 8. Kdo se zvašeho ústavu schůzek účastní? _______________________________
 9. Pokud nekonáte schůzky se studenty, jak řešíte jejich problémy nebo náměty?

C.Uveďte vtabulkovém přehledu rozsah základní pedagogické zatíženosti vašich interníchučitelů vLS 2001 (jméno, úvazek, počet povinných předmětů/hod.týdně/počet studentů; počet povinně volitelných předmětů/hod. týdně/počet studentů; počet nepovinně volitelných předmětů/hod. týdně/počet studentů; počet vedených dipl. prací, počet vedených doktorských prací.

Interní pracovník

Úvazek

Pov. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c) studentů

Pov. volit. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c) studentů

Nepov. volit. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c)studentů

Počet dipl. prací

Počet doktor. prací

VPraze dne __________________ Podpis ____________________

Dotazník pro garanty historických oborů

(podkladový materiál pro mimořádné zasedání AS FF UK 29/11/01)

A.Jednotlivé problémy uveďte vkaždé podkategorii vbodovém výčtu (a) – (n). U řešených problémů uveďte u každého bodu výčtu i konkrétní údaje, kdy a kde jste problém řešili a důvody, proč zůstal nevyřešen. U neřešených problémů uveďte u jednotlivých problémů důvod, proč jste je neřešili.

 1. Problémy řešené
  1. Problémy koncepce studia vč. profilu absolventa, specializací apod. (a) – (n)
  2. Obsahové problémy studijních plánů (a) – (n)
  3. Obsahové problémy přijímacích zkoušek (a) – (n)
  4. Jiné problémy (a) – (n)
 2. Problémy neřešené
  1. Problémy koncepce studia vč. profilu absolventa, specializací apod. (a) – (n)
  2. Obsahové problémy studijních plánů (a) – (n)
  3. Obsahové problémy přijímacích zkoušek (a) – (n)
  4. Jiné problémy (a) – (n)

B. Otázky

 1. Jak získáváte informace o hodnocení studia vašimi absolventy?
 2. Shromažďujete informace o uplatněnosti absolventů vpraxi? ano ne
 3. V jakých oborech činnosti se nejvíce uplatňují?
 4. Vedete si Vy nebo Ústav kartotéku absolventů? ano ne
 5. Kontaktují Vás studenti snáměty či připomínkami ke studijnímu plánu? ano ne
 6. Pokud ano, jak snimi nakládáte?
 7. Považujete stávající studijní plány za efektivní zhlediska:
  1. forem výuky ano ne
  2. nutné kapacity učitelů ano ne
  3. srovnání se zahraničím ano ne
  4. vymezeného profilu absolventa ano ne
  5. možné uplatnitelnosti absolventa ano ne
 8. Do jaké míry jste se podílel na vypracování studijních plánů (%)?

C.Uveďte případné další informace, které se problémů studia vkompetenci garanta týkají.

VPraze dne __________________ Podpis ____________________