Volební období 2000-2002

Dopis proděkanů FF UK s návrhem usnesení

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážená paní
PhDr. Zuzana Jettmarová
předsedkyně Akademického
senátu FF UK

Praha, dne 3. května 2001

Vážená paní předsedkyně,

vzhledem k tomu, že – podle našich informací – bude AS FF UK dne 10. května 2001 projednávat problém, který souvisí s politologickým seminářem PhDr. Zdeňka Zbořila, podáváme Vám návrh, aby senát hlasoval o tomto návrhu usnesení:

„Akademický senát FF UK konstatuje, že postup děkana fakulty Doc.RNDr. Petra Koláře, CSc. při řešením problému semináře Typologie politického extremismu byl korektní a v každé fázi adekvátní konkrétní situaci“.

Důvody pro návrh tohoto usnesení jsou v našem stanovisku k celé kauze, které je domovských stránkách naší fakulty.

S pozdravem

Josef Herman
Jaroslav Koťa
Jaroslav Štichauer
Aleš Skřivan
Petr Vavroušek