Volební období 2000-2002

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR – průvodní dopis

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR – průvodní dopis

Předsednictvo
Akademického senátu
Filozofické fakulty UK

Praha, dne 6. září 2001

Vážené kolegyně,
vážení kolegové, v příloze zasílám AS FF UK Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty UK (formát *.PDF), který na základě ustanovení zákona č. 111/98 Sb. v platném znění (§27, odst. 1h/) schvaluje akademický senát fakulty. Předložený materiál přihlíží k připomínkám vědecké rady fakulty, která materiál projednala v červnu 2001 (srov. §30, odst. 1a/ zákona 111/98 Sb.), a k diskusi na poradě vedoucích základních součástí.

S přátelským pozdravem
Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.