Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh na ustavení ediční komise

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Praha, dne 29. září 2000

věc: návrh na ustavení ediční komise FF UK

Podávám návrh na ustavení ediční komise Filozofické fakulty UK.

Tato společná komise AS FF UK a FF UK bude projednávat návrhy na vydávání publikací fakulty v nakladatelství Karolinum a ve fakultním DeskTopu.

S pozdravem

Doc.RNDr. Petr Kolář,CSc.
děkan FF UK