Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Knihovní komise

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Působnost a pravomoci

– stanovisko knihovní komise je nezbytným podkladem pro vedení fakulty při projednávání rozpočtu na nákup literatury, vyřazování a odpisu knihovních jednotek z knihovních fondů
– komise se zabývá otázkami zabezpečení knihovních fondů
– projednává otázky zakládání a rušení knihoven
– kontroluje a provádí návrhy na odpisy a vyřazování knihovních jednotek z knihovních fondů
– zabývá se všemi otázkami rozvoje knihovnicko-informačního systému.

Seznam členů

Doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc. – předsedkyně
PhDr. Naďa Beránková
Doc. PhDr. Vladimír Blažek, CSc.
PhDr. Stanislav Čumpl
PhDr. Helena Dewetterová
Mgr. Jan Hrdina
PhDr. Stanislava Menšíková
Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
PhDr. Roman Prahl
Mgr. Lidmila Protivová
PhDr. Vlasta Reittererová
PhDr. Jiřina Růžová
Bc. Lenka Sýkorová
1 člen za Akademický senát
1 člen za Studentskou radu

Předsednictvo akademického senátu FF UK

Vážení kolegové,

zasílám Vám návrh na zřízení knihovní komise FF UK. Tato komise pracuje na fakultě již řadu let a v příloze je uvedena její pracovní náplň a současné složení. Tato komise má na starosti specifickou agendu a přípravu podkladů pro vedení fakulty, proto i nadále považuji její činnost za důležitou.

V komisi byli vždy zastoupeni dva členové akademického senátu FF UK. Je ovšem skutečností, že tato komise není uvedena na seznamu komisí FF UK. Nechávám na uvážení akademického senátu, zda tuto komisi schválí jako komisi fakultní či jako společnou smíšenou komisi vedení FF UK a akademického senátu. Dle osvědčené tradice zhruba polovinu členů komise tvořili zástupci knihoven, druhou učitelé. Za velmi podstatnou považuji skutečnost, že členové komise mají na starosti péči a ochranu velkého majetku, tudíž jej je jim svěřena značná odpovědnost.

Podle článku 11 § 4 Statutu FF UK jmenuji do této komise doc. PhDr. Lenku Bobkovou, CSc. a PhDr. Stanislava Čumpla, kteří předloží vedení FF UK návrh na složení této komise

S přátelským pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan