Volební období 2000-2002

Rozpočet 2000: čerpání k 31. 12. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

NÁZEV H.Č. z toho HČ MD z toho Granty z toho D.Č z toho Celkem z toho:
MATERIÁL 3315 1667 7532 1514 14028
z toho: materiál všeobecný 1010 665 3152 582 5409
knihy,časopisy 1304 324 1473 457 3558
ochranné pomůcky 0 0 0 0 0
uklidové prostředky 106 0 6 0 112
kanc.potřeby 56 134 322 20 532
PHM 54 0 40 0 94
DHIM do 40000,- 613 521 2503 378 4015
ostatní materiál (na údržbu aj.) 172 23 36 77 308
ENERGIE 902 125 657 119 1803
z toho: voda 160 3 47 37 247
plyn 256 27 193 43 519
elekřina 483 95 417 39 1034
topení 3 0 0 0 3
OPRAVY A ÚDRŽBA 754 202 173 70 1199
z toho: budovy 115 0 0 0 115
stroje a zaříz. 639 202 173 70 1084
CESTOVNÉ 563 1986 4832 30 7411
z toho: tuzemsko 69 57 195 20 341
zahraničí 379 1901 4506 10 6796
diety zahr.hostům 115 28 131 0 274
NÁKLADY NA REPREZENTACI 55 55 175 175 13 13 79 79 322 322
SLUŽBY 10923 3936 11107 9334 35300
z toho: poštovné 621 369 84 25 1099
spoje telefon 1814 60 899 288 3061
nájemné 1918 207 128 212 2465
DNIM 189 167 453 25 834
školení 82 18 5 0 105
úklid 1556 16 0 0 1572
stravování 1315 111 4 1149 2579
inzerce 102 22 7 20 151
poradenské a konzultační služby 117 230 108 129 584
práce na PC 111 42 35 0 188
NÁZEV H.Č. z toho HČ MD z toho Granty z toho D.Č z toho Celkem z toho:
o s t a t n í služby 3098 2694 9384 7486 22662
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 92858 8486 7414 5227 113985
z toho: mzdové náklady 90176 5783 5286 3071 104316
OON 2682 2703 2128 2156 9669
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) 31526 31526 2360 2360 1958 1958 1508 1508 37352 37352
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 518 518 91 91 0 0 0 0 609 609
DAŇ SILNIČNÍ 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8
KURZOVÉ ZTRÁTY 109 109 5 5 0 0 8 8 122 122
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 16680 789 4220 218 21907
z toho: stipendia PGS 8770 0 0 0 8770
ostatní stipendia 2492 98 479 15 3084
pojistné 18 0 0 0 18
poplatky (bankovní a jiné) 125 24 56 56 261
ostatní jiné náklady 5275 667 3685 147 9774
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU 481 481 1988 1988 4353 4353 171 171 6993 6993
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 7156 7156 0 0 0 7156 7156
Celkem výdaje 165848 21810 42259 18278 248195 248195
Rozdíl příjmů a výdajů -9606 17014 -219 9900 17089

NÁZEV HČ celkem z toho:
MATERIÁL 3315
z toho: materiál všeobecný 1010
knihy,časopisy 1304
ochranné pomůcky 0
uklidové prostředky 106
kanc.potřeby 56
PHM 54
DHIM do 40000,- 613
ostatní materiál (na údržbu aj.) 172
ENERGIE 902
z toho: voda 160
plyn 256
elekřina 483
topení 3
OPRAVY A ÚDRŽBA 754
z toho: budovy 115
stroje a zaříz. 639
CESTOVNÉ 563
z toho: tuzemsko 69
zahraničí 379
diety zahr.hostům 115
NÁKLADY NA REPREZENTACI 55 55
SLUŽBY 10923
z toho: poštovné 621
spoje telefon 1814
nájemné 1918
DNIM 189
školení 82
úklid 1556
stravování 1315
inzerce 102
poradenské a konzultační služby 117
práce na PC 111
o s t a t n í služby 3098
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 92858
z toho: mzdové náklady 90176
OON 2682
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) 31526 31526
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 518 518
DAŇ SILNIČNÍ 8 8
KURZOVÉ ZTRÁTY 109 109
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 16680
z toho: stipendia PGS 8770
ostatní stipendia 2492
pojistné 18
poplatky (bankovní a jiné) 125
ostatní jiné náklady 5275
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU 481 481
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU 0
Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 7156 7156
Celkem výdaje 165848 165848
Rozdíl příjmů a výdajů -9606
PŘÍJMY FF UK k 31. 12. 2000 HLAVNÍ ČINNOST
NÁZEV HČ celkem z toho:
DOTACE 156242
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ
ÚROKY
KURZOVÉ ZISKY
OSTATNÍ PŘÍJMY
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP
C e l k e m p ř í j m y 156242

VÝDAJE FF UK k 31. 12. 2000 CELKEM
v tis.Kč
NÁZEV H.Č. z toho HČ MD z toho Granty z toho D.Č z toho Celkem z toho:
MATERIÁL 3315 1667 7532 1514 14028
z toho: materiál všeobecný 1010 665 3152 582 5409
knihy,časopisy 1304 324 1473 457 3558
ochranné pomůcky 0 0 0 0 0
uklidové prostředky 106 0 6 0 112
kanc.potřeby 56 134 322 20 532
PHM 54 0 40 0 94
DHIM do 40000,- 613 521 2503 378 4015
ostatní materiál (na údržbu aj.) 172 23 36 77 308
ENERGIE 902 125 657 119 1803
z toho: voda 160 3 47 37 247
plyn 256 27 193 43 519
elekřina 483 95 417 39 1034
topení 3 0 0 0 3
OPRAVY A ÚDRŽBA 754 202 173 70 1199
z toho: budovy 115 0 0 0 115
stroje a zaříz. 639 202 173 70 1084
CESTOVNÉ 563 1986 4832 30 7411
z toho: tuzemsko 69 57 195 20 341
zahraničí 379 1901 4506 10 6796
diety zahr.hostům 115 28 131 0 274
NÁKLADY NA REPREZENTACI 55 55 175 175 13 13 79 79 322 322
SLUŽBY 10923 3936 11107 9334 35300
z toho: poštovné 621 369 84 25 1099
spoje telefon 1814 60 899 288 3061
nájemné 1918 207 128 212 2465
DNIM 189 167 453 25 834
školení 82 18 5 0 105
úklid 1556 16 0 0 1572
stravování 1315 111 4 1149 2579
inzerce 102 22 7 20 151
poradenské a konzultační služby 117 230 108 129 584
práce na PC 111 42 35 0 188
NÁZEV H.Č. z toho HČ MD z toho Granty z toho D.Č z toho Celkem z toho:
o s t a t n í služby 3098 2694 9384 7486 22662
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 92858 8486 7414 5227 113985
z toho: mzdové náklady 90176 5783 5286 3071 104316
OON 2682 2703 2128 2156 9669
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) 31526 31526 2360 2360 1958 1958 1508 1508 37352 37352
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 518 518 91 91 0 0 0 0 609 609
DAŇ SILNIČNÍ 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8
KURZOVÉ ZTRÁTY 109 109 5 5 0 0 8 8 122 122
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 16680 789 4220 218 21907
z toho: stipendia PGS 8770 0 0 0 8770
ostatní stipendia 2492 98 479 15 3084
pojistné 18 0 0 0 18
poplatky (bankovní a jiné) 125 24 56 56 261
ostatní jiné náklady 5275 667 3685 147 9774
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU 481 481 1988 1988 4353 4353 171 171 6993 6993
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 7156 7156 0 0 0 7156 7156
Celkem výdaje 165848 21810 42259 18278 248195 248195
Rozdíl příjmů a výdajů -9606 17014 -219 9900 17089
ROZPOČET FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY NA ROK 2000 – skutečnost k 31.12. 2000
PŘÍJMY FF UK k 31. 12. 2000 CELKEM
v tis. Kč
NÁZEV H.Č. HČ MD Granty D.Č. Celkem
DOTACE 156242 2979 37961 0 197182
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY 0 1344 4079 0 5423
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY 0 10315 0 0 10315
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 0 8006 0 25692 33698
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ 0 6724 0 457 7181
ÚROKY 0 1894 0 0 1894
KURZOVÉ ZISKY 0 63 0 19 82
OSTATNÍ PŘÍJMY 0 6928 0 2010 8938
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP 0 571 0 0 571
C e l k e m p ř í j m y 156242 38824 42040 28178 265284
HČ – Hlavní činnost dotace
HČ MD – Hlavní činnost mimo dotaci
DČ – Doplňková činnost
V tabulkách jsou údaje podle stavu zaúčtovaného ke dni 19.1 2001.