Volební období 2000-2002

info.ff.cuni.cz-as00-02-archiv2001-19_cerpani-dopis.php

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážená paní
PhDr. Zuzana Jettmarová, Msc.
předsedkyně AS FF UK
zdeV Praze dne 29.10.2001
č. j. 0265/ST/2001Věc: Materiály pro jednání AS

Vážená paní předsedkyně,

v příloze Vám předávám přehled o čerpání rozpočtu naší fakulty za období 1-8/2001. Vzhledem k tomu, že rozpočet byl schválen teprve 14. 6., nedělala se vyčíslení čerpání ke 30. 6., ale až k datu 31. 8. 2001.

Současně Vám přidávám vyčíslení dopadu zvýšení stipendií doktorandů o 500,- Kč/měs. (kromě doktorandů v 1. ročníku)

S pozdravem

Ing. Jiří Pelc
tajemník fakulty

Přílohy: dle textu