Minulá volební období

Prezence na zasedáních

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PREZENČNÍ LISTINA 3/1998 – 3/2000

Legenda: / přítomen, 0 omluven, – nepřítomen.

V případě, že není uvedeno nic, nebyl již/ještě dotyčný členem AS.

12.3.98

9.4.98

14.5.98

11.6.98

24.9.98

8.10.98

12.11.98

10.12.98

14.1.99

11.2.99

11.3.99

8.4.99

13.5.99

10.6.99

8.7.99

23.9.99

14.10.99

11.11.99

9.12.99

13.1.00

24.2.00

9.3.00

Kurie akademických pracovníků

PhDr. Petr BÍLEK, CSc.0


0

0

Doc. PhDr. Lenka BOBKOVÁ, CSc.

0

0

0
0


0

0

PhDr. Miloš CALDA


0


James HILL, M.A.

0

00


0

0

Doc. PhDr. Milan HLAVAČKA, CSc.

0


00


PhDr. Jiří HOMOLÁČ, CSc.

0
0


Doc. PhDr. Anna HOUSKOVÁ, CSc.

0

0

PhDr. Helena JAROŠOVÁ

0
00PhDr. Jan KALIVODA


0

0


00PhDr. Eva KAŠPAROVÁ

0


0
0

Doc. PhDr. Aleš KLÉGRPhDr. Zdeněk KUŤÁK
0


0

Mgr. Jiří MUSIL
00

00
Dr. Phil. Wolf Burkhard OERTER, CSc.
00
0


0

0

PhDr. Jiří PELÁN


PhDr. Miroslav POPELKA, CSc.

0


PhDr. Roman PRAHL, CSc.

0
0


0
0

0

0


Mgr. Marie SVOBODOVÁ
0

Mgr. František STELLNER, Dr.

00


0
PhDr. Anna STÖCKLOVÁ


0


00

0


0
PhDr. Zdeněk ŠTĚPÁNEKPhDr. Jiří ŠUBRT, CSc.

0


0
0

0Doc. PhDr. Petr ZEMÁNEK, CSc.


0

Kurie studentů

Jan BUREŠ

0
00


0

Jan CIESLAR

0


0Mgr. Petr DANIŠ
0Zuzana DĚTÁKOVÁ


00


David GÖTTLICH

0

Hynek HRUŠKA

0
0

0
Jiří KADLEC

0

0

0

00

Petr KOURA0
000


Vít KREMLIČKA

0

Michal LUKEŠ0

Tomáš J.K. NAVRÁTIL

0
0

Robert OPPELT00

Petr PABIAN

0Michal PEHR

000

0


Ivana PŘÍBRAMSKÁ000

0

Blanka RŮŽKOVÁ

0

0

0

0

0

Lenka SÁDLOVÁ

Karel SIEBER
0
0


Jan SLANINA0

M. STEHLÍK


Veronika SUŠOVÁ0
0

0


Dominika ŠRAJEROVÁ0


0
0

0

Daniel ŠTĚPÁNEK


0

0

0

0

Štěpán ŠVENDA

0


0
0

0Pavel TRANTINA

0

0

Lukáš VILDMAN000


Kurie odborných pracovníků

zrušena v březnu 1999 v souladu s novým VŠZ

Mgr. Jitka CHALOUPKOVÁ

0

0


0

0


Lenka SÝKOROVÁ

0

0

PhDr. Zdeňka VORLOVÁ
0