Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis3_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 18. 2. 1999

Přítomni: dr. Štěpánek, doc. Zemánek, dr. Popelka, kol. Příbramská

Program:

Jednání předsednictva řídil předseda AS FF UK dr. Z Štěpánek

1. Dr. Štěpánek informoval předsednictvo, že schůzka zástupců AS FF UK s tajemnicí fakulty ing. Brabcovou a vedoucí ekonomického odd. pí. Pribilincovou ke zprávě o čerpání rozpočtu se uskuteční 25. 2. 1999.

2. Předsednictvo se dále zabývalo přípravou příštího jednání AS FF UK. Na programu bude mimo jiné zmíněná zpráva o čerpání rozpočtu, výroční zpráva p. děkana, výroční zpráva předsedy senátu dr. Štěpánka.

3. Předsednictvo dále rozhodlo, že ve vedení jednotlivých jednání AS FF UK se budou střídat členové předsednictva. Pro nejbližší jednání AS FF UK byl vedením pověřen doc. P. Zemánek.

4. Předsednictvo provedlo kontrolu zápisu z posledního jednání AS. K tomu dr. Štěpánek sdělil, že problematiku využívání počítačů studenty FF, na níž upozornil při jednání senátu kol. Cieslar konzultoval s tajemnicí FF ing. Brabcovou, která se bude problémem dále zabývat. Předsednictvo dále projednalo možnost, že by pracovní komise pro studijní řád byla doplněna o dr. M. Popelku, hlasování o tom se uskuteční na příštím jednání AS.

5. Dr. Štěpánek informoval předsednictvo, že senát se bude i nadále vyjadřovat ke změnám studijních plánů.

Praha, 18. 2. 1999

zapsal: dr. M. Popelka

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát