Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy98-zapis5.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 18. 6. 1998

Přítomni: dr. Štěpánek, dr. Popelka, I. Příbramská, P. Trantina

Předsednictvo se zabývalo naplněním těchto usnesení:Usn. č. 22 (situace na Ústavu politologie)

– na posledním AS bylo informováno o průběhu jednání – splněno

Usn. č. 13 (návrh na vznik ekonomické komise jako partnera pro hospodářskou komisi FF, aby se tak urychlilo projednávání zpráv o hospodaření a rozpočtu)

– předsednictvo navrhuje, aby se vždy měsíc před projednáváním zpráv o hospodaření či rozpočtu vytvořila skupina složená ze dvou členů AS v hospodářské komisi a 2 dalších členů AS. Tato „komise„ by pak plnila výše stanovený účel a facilitovala tak projednávání hospodářských materiálů v AS.

Usn. č. 23 (skupina pro jednání s Jazykovým centrem)

– dr. Popelka navrhl následující postup: na zářijovém jednání ustavit tříčlennou skupinu, jež nejprve informuje JC o přijatém usnesení a poté zprostředkuje případné jednání.

Předsednictvo dále diskutovalo o „závěti„ Jana Czerného. Na zářijovém zasedání se vrátím k těm bodům, které jsou podnětné a stále platné (některé návrhy již nutně nemusí být v souladu s novým zákonem o VŠ).

Zapsal: Pavel Trantina

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát