Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy2000-zapis2_3.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 2. 3. 1999

Přítomni: dr. Štěpánek, doc. Zemánek, P. Trantina, dr. Popelka, I. Příbramská

Program jednání:

1. Předsednictvo AS FF projednalo zápis z 20. zasedání AS a provedlo některé korektury

2. Byl připraven program jednání 21. zasedání AS FF UK s následujícími body:

  • revize usnesení č. 129, týkajícího se OŘ FF UK

  • vyjádření AS k záměru pana děkana odvolat tajemnici FF UK ing. Y. Brabcovou

  • projednání některých změn studijních programů hebraistiky, českého jazyka a historie

  • hodnocení pedagogů a výuky studenty (doc. Zemánek)

  • projednání výroční zprávy AS FF

  • volba předsedy nového AS FF (řídí předseda volební komise dr. Homoláč)

  • volba předsednictva nového AS FF

  • rozhodnutí nového AS o volbě zástupců AS ve fakultních komisích

3. Předsednictvo projednalo výroční zprávu o činnosti AS FF od března 1999 do března 2000

Praha, 2. 3. 2000

zapsal: M. Popelka

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát