Volební období 1998-2000

Vnitřní předpisy

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY FF UK

Statut FF UK [ dokument v RTF ]

Příloha č. 1 : seznam vnitřních předpisů

Příloha č. 2 : formule promotorů a znění bakalářského, magisterského a doktorského slibu

Studijní a zkušební řád FF UK [ dokument v RTF ]

Část III. Doktorské studium

Rigorózní řád FF UK [ dokument v RTF ]

Řád celoživotního vzdělávání FF UK [ dokument v RTF ]

Stipendijní řád FF UK [ dokument v RTF ]

Disciplinární řád FF UK [ dokument v RTF ]

Jednací řád vědecké rady FF UK [ dokument v RTF ]

Volební a jednací řád akademického senátu FF UK [ dokument v RTF ]