Volební období 1998-2000

Archiv podkladů – vnitřní předpisy

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ – Vnitřní předpisy

99-09-23 AS Řád celoživotního vzdělávání FF UK

99-09-23 AS Rigorózní řád FF UK

99-07-08 AS Schválené vnitřní předpisy

99-05-31 Petr Pabian: Otevřený dopis děkanovi [ dokument v RTF ]