Volební období 1998-2000

Volby kandidáta na rektora UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VOLBY KANDIDÁTA NA REKTORA UK

Akademický senát FF UK

Akademické obci filozofické fakulty UK

V Praze dne 9. 9. 1999

Předsednictvo AS FF UK obdrželo dopis předsedy AS UK od prof. Jana Bednáře, týkající se organizace voleb kandidáta na rektora UK , které proběhnou v říjnu tohoto roku:

 1. Konečným termínem pro podání návrhu kandidáta je čtvrtek 30. 9. 1999, 12 hodin . Návrhy lze podat na sekretariátu Akademického senátu UK.

 2. Jména navržených kandidátů budou oficiálně vyhlášena na plenární schůzi AS UK dne 1. 10. 1999 v 10 hodin .

 3. Do 30. 9. 1999 (poslední termín podávání návrhů) se mohou k této příležitosti na Univerzitě Karlově, jejích fakultách a dalších součástech konat předvolební shromáždění.

  Dosud došly dva oficiální návrhy, které byly navrhovateli zveřejněny:

  • prof. MUDr. Pavel Klener , Csc. (1. LF)

  • prof. MUDr. Josef Koutecký , DrSc. (2. LF)

  • doc. ing. Ivan Wilhelm , Csc. (MFF)

  Již nyní je možno pořádat s navrženými diskusní shromáždění i mimo okrsek navrhovatelů ; to samozřejmě platí i v případě, že budou ve lhůtě veřejně podány další návrhy.

 4. Od 30. 9. 1999, 12 hodin až do dne před volbou kandidáta na rektora UK , která se bude konat 22. 10. 1999 , je možno navržené zvát na předvolební shromáždění.

Případné dotazy, týkající se voleb směřujte na sekretariát AS UK, Ovocný trh 5, Praha 1.

Ivana Příbramská, m. p.

předsednictvo AS FF UK