Podklady pro jednání AS a předsednictva

Výsledek volby kandidáta na děkana FF

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VÝSLEDEK VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA FF

Na 19. jednání dne 13. 1. 2000 Akademický senát FF byl v 1. kole zvolen kandidát na děkana FF UK pro funkční období 2000 – 2003

doc. RNDr. Petr K o l á ř, CSc.

teze volebního programu .

Z celkového počtu 32 členů AS FF UK se volby zúčastnilo 29 voličů (tj. 90,6 %). Všechny odevzdané hlasy byly platné.

V prvém volebním kole hlasovalo pro:

doc. PhDr. Zdeněk B e n e š, CSc. 5 hlasů (15,6 %)

doc. PhDr. Jiří B u r i á n e k, CSc. 5 hlasů (15,6 %)

doc. RNDr. Petr K o l á ř, CSc. 17 hlasů (53,1 %)

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. 2 hlasy (6,3 %)