Podklady pro jednání AS a předsednictva

Vyhlášení nové volby kandidáta na děkana FF

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VYHLÁŠENÍ NOVÉ VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA FF

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy sděluje všem členům akademické obce, všem základním pracovištím a Studentské radě, že proběhne nová volba kandidáta na funkci děkana fakulty .

Obracíme se proto na základní pracoviště i na jednotlivé členy akademické obce, aby od 10. prosince 1999 do 23. prosince 1999 (do 12 hodin) nominovali své kandidáty pro tuto volbu.

Prosíme, aby písemné nominace, obsahující jméno, příjmení, rok narození, pracoviště a písemný souhlas kandidáta, byly adresovány volební komisi AS (kancelář AS, nám. Jana Palacha 2, č. místn. 34).

Volba se uskuteční 13. ledna 2000 , termín předvolebního shromáždění bude stanoven.

S pozdravem

dr. Zdeněk Štěpánek, v.r.

předseda AS FF UK

PhDr. Jiří Homoláč , CSc.

předseda volební komise AS FF UK

PhDr. Zdeněk Štěpánek

předseda AS FF UK

V Praze dne 9.12.1999

Zápis o volbě kandidáta na děkana 9. 12. 1999