Podklady pro jednání AS a předsednictva

Pozvánka na setkání s kandidáty na děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S KANDIDÁTY NA DĚKANA

V úterý 11. ledna 2000 od 10,00 hodin se ve velké aule FF UK uskuteční společné předvolební setkání senátu a členů akademické obce FF UK s kandidáty na funkci děkana FF UK pro funkční období 2000-2003 doc. PhDr. Zdeňkem Benešem, CSc., doc. PhDr. Jiřím Buriánkem, CSc., doc. RNDr. Petrem Kolářem, CSc. a prof. PhDr. Oldřichem Uličným, DrSc . Po krátkém představení volebních programů bude následovat diskuse.

Volba kandidátů na děkana proběhne na řádném zasedání Akademického senátu FF UK ve čtvrtek 13. ledna 2000.

Své dotazy na kandidáty můžete od čtvrtečního odpoledne 6. ledna vhazovat také do krabice, která bude umístěna na nástěnce Studentské rady hlavní budovy fakulty.