Volební období 1998-2000

Volby do studentské kurie

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Volby do studentské kurie AS FF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

V souladu s čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS FF UK vyhlašuje Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS FF UK“ nebo „senát“) 3. kolo voleb do studentské kurie akademického senátu Filozofické fakulty UK. Akademická obec fakulty volí v přímých a tajných volbách do studentské kurie AS FF 15 členů. Funkční období nově zvoleného senátu začíná 9.3.2000 a končí 31.3.2002.

Kandidátní listina je vyvěšena na nástěnce Akademického senátu v přízemí hlavní budovy FF UK.

Volby se uskuteční dne 29. února a 1. března v místnosti č. 34 (hl. budova) a v Celetné ulici č. 20 (v 1. patře, v prostoru před Ústavem řeckých a latinských studií).

Apelujeme na studenty a doktorandy, aby se těchto voleb zúčastnili v co největším počtu, protože je v sázce legitimita mandátu jejich zástupců v akademickém senátu.

KANDIDÁTNÍ LISTINA

Univerzita Karlova Filozofická fakulta

Kurie studentů a doktorandů

 1. Štěpán Balík, nar. 1976, český jazyk a literatura-slavistika

 2. Jan Jireš, nar. 1979, II. r. historie-politologie

 3. Kateřina Kadlčíková, nar. 1973, III. r. francouzština

 4. Otmar Káninský, nar. 1972, III. r. bohemistika-slavistika

 5. Katka Kočvarová, nar. 1978, I. r. anglistika a amerikanistika-lingvistika a fonetika

 6. Petr Kubín, nar. 1978, IV. r. klasická archeologie-historie

 7. Michal Kuchařík, nar. 1979, II. r. archeologie pravěká a raně středověká-etnologie

 8. Petr Pabian, nar. 1976, IV. r. historie-politologie

 9. Michal Pehr, nar. 1977, V. r. historie-politologie

 10. Ivana Příbramská, nar. 1977, IV. r. INSK

 11. Kateřina Rathouská, nar. 1977, ČJL-DV

 12. Pavel Sláma, nar. 1979, II. r. český jazyk a literatura

 13. Blanka Sobotková, nar. 1977, V. r. logika

 14. Daniel Toth, Dr., nar. 1972, I. r. systematická filozofie

 15. Jan B. Uhlíř, Mgr, nar. 1972, interní doktorand Ústavu českých dějin

 16. Věra Vávrová, nar. 1979, II. r. český jazyk a literatura

 17. Kateřina Veselá, nar. 1980, II. r. český jazyk a literatura

Další informace o kandidátech jsou k dispozici na sekretariátu AS.