Volební období 1998-2000

Archiv podkladů – opatření děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ – Opatření děkana

00-02-28 AS Informace Opatření děkana FF č. 3 k poplatkům spojeným se studiem

00-02-28 AS Informace Opatření děkana FF č. 2 k poplatkům spojeným se studiem

00-02-24 AS Informace Opatření děkana FF č. 1 k přijímacímu řízení 2000/2001 pro studenty FF

99-09-23 AS Opatření děkana k poplatkům spojených se studiem [ dokument v RTF ] – opatření byla stažena z programu