Plénum

Akademický senát FF UK

volební období
2018 – 2020 

senatff@ff.cuni.cz

 

Členové AS FF UK pro funkční období 2018-2020

Kurie akademických pracovníků a pracovnic

JMÉNO E-MAIL
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. Jan.Bicovsky@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. Vaclav.Cvrcek@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. Jan.Cermak@ff.cuni.cz
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. Jan.Chromy@ff.cuni.cz
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. Jakub.Jirsa@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. Vojtech.Kolman@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. Olga.Lomova@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. Peter.Pavuk@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. Lucie.Pultrova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. Radek.Skarnitzl@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Michal.Stehlik@ff.cuni.cz
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. Ondrej.Svec@ff.cuni.cz
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. Ondrej.Tichy@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Jan.Wiendl@ff.cuni.cz
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. Stepan.Zbytovsky@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. zemanek@dec59.ruk.cuni.cz

Kurie studentů a studentek

JMÉNO E-MAIL
Bc. Petr Arbet arbetpetr@gmail.com
Jan Čermák 1 janek.cermak@gmail.com
Bc. Matěj Čermák matej.cermak@gmail.com
Bc. Martin Čihák 7 martin.cih@gmail.com
Kryštof Ekl krystof.ekl@gmail.com
Bc. Linda Krumpholcová linda.krumpholcova@gmail.com
Josefína Kuchařová josefinakucharova@gmail.com
Mgr. Kateřina Morávková  3 moravkova.kata@gmail.com
Bc. Jakub Múčka 6 mucka.kuba@gmail.com
Mgr. Sabrina Muchová 8 sabrina.muchova@ff.cuni.cz
Leona Plášilová 4 leonaplasilova@seznam.cz
Mgr. Denisa Šebestová sebestovadenisa@gmail.com
Mgr. Vladěna Šnoblová vladka.snoblova@seznam.cz
Bc. Ondřej Vinš 2 vinson@seznam.cz
Mgr. Martina Vokáčová 9 martina.vokacova@ff.cuni.cz

Změny ve složení pléna AS v průběhu volebního období:

1) 6.9.2018 byl povolán jako náhradník za Mgr. Jana Jaroše (ukončil studium)

2) 6.9.2018 byl povolán jako náhradník za Bc. Lucii Froncovou (ukončila studium)

3) 28.10.2018 byla povolána jako náhradnice za Mgr. Petru Doležalovou (rezignovala k 28.10.2018)

4) 22.1.2019 byla povolána jako náhradnice za Martinu Frühbauerovou (rozhodla se nenastoupit jako náhradnice), která byla náhradnicí po rezignaci Bc. Barbory Klímové (k 10.1.2019)

5) 14.2.2019 byla povolána jako náhradnice za Anu Zůnovou (rezignovala 14.2.2019)

6) 8.8.2019 byl povolán jako náhradník za Mgr. Andreu Kučerovou (přerušila studium k 26.6.2019)

7) 27.9.2019 byl povolán jako náhradník za Bc. Sáru D. Vidímovou (absolvovala 12.9.2019)

8) 27.9.2019 byl povolána jako náhradnice za Veroniku Volnou5 (rezignovala k 16.9.2019)

9) 22.2.2020 byla povolána jako náhradnice za Kristýnu Sivokovou (členství zaniklo 13.2.2020)